Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://www.dogcare.hu domain név alatt működő, prémium kutya kozmetikumok és egyéb kiegészítők értékesítésével kapcsolatos tevékenységre irányuló webáruház (a továbbiakban: Webáruház) Üzemeltetője, Kotlár Zoltán (nyilvántartási szám: 50667400; székhely: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.; adószám: 67730508-1-42) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa értékesített termékeket megvásárló Fogyasztó (a továbbiakban Fogyasztó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Fogyasztó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Fogyasztó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában (online) kerül megkötésre.

1.2. A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák, amelyek az ÁSZF részét képezik.

1.3. A szerződés nyelve a magyar.

1.4. A Szolgáltató adatai:

Név: Kotlár Zoltán (egyéni vállalkozó)
Székhely: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 22.
Nyilvántartási szám: 50667400
Adószám: 67730508-1-42
Közösségi adószám: HU67730508
Statisztikai számjel: 67730508-4791-231-01
NAIH azonosító: NAIH-105520/2016.
Telefonszám: +36 20 3669463
E-mail cím: info@dogcare.hu
A tárhely-szolgáltató adatai: Deploy IS Kft. (adószám: 14483855-2-41) 1032 Budapest, Ágoston u. 2.

2. Adatkezelési szabályok

A Fogyasztó személyes adatainak kezeléséről a Webáruház honlapján megtalálható Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely az ÁSZF részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, árak, akciók köre

3.1. A Webáruház oldalán feltüntetett termékek megrendelése kizárólag online lehetséges. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben meghatározott mértékű általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. A Webáruházban a szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Fogyasztókat az akció időtartamáról az akciót megelőzően.

3.4. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt termék a megrendelési áron kerül leszállításra.

4. A Webáruházból történő vásárlás

4.1. A Webáruház tartalmának minden része elérhető a Fogyasztó részére regisztráció nélkül, így a vásárlás sincs regisztrációhoz, majd belépéshez kötve.

4.2. A megrendeléshez a Fogyasztónak a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • E-mail cím
  • Szállítási cím: irányító szám, település neve, közterület neve és jellege, házszám
  • Számlázási cím: irányító szám, település neve, közterület neve és jellege, házszám (megadása csak abban az esetben kötelező, ha az a szállítási címtől eltér)

4.3. Nem kötelező megadni (de a megrendelés teljesítését segíti):

  • Telefonszám
  • Megjegyzés/kuponszám

4.4. A megrendeléshez a Fogyasztónak a megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően el kell fogadnia az ÁSZF-et.

5. A megrendelés folyamata

5.1. A Fogyasztó vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt termék nevére kattintva, a termék darabszámának kiválasztását követően (a kiválasztott termék darabszáma a „+” szimbólumra kattintva növelhető, a „-” szimbólumra kattintva csökkenthető) a ,,kosár" szimbólumra kattintással egy virtuális kosárba helyezi a terméket. A honlap jobb felső sarkában található „kosár” szimbólumra kattintva a Fogyasztó megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. A megrendelni kívánt termék darabszáma a „Kosár szerkesztése” gombra történő kattintást követően módosítható, illetve a vásárlás során bármikor – a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintást megelőzően – a darabszám nullára állításával a rendelés törölhető. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Miután a Fogyasztó a kosarába helyezte a megrendelni kívánt termékeket a kosár bezárását követően vagy a „Kosár szerkesztése” módban a „Tovább vásárolok” gombra kattintva folytathatja a vásárlást.

5.2. Ha a Fogyasztó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen a "Megrendelés véglegesítése" gombra kell kattintania.

5.3. A következő lépésben a Fogyasztónak meg kell adnia az adatait, a szállítási címet és a számlázási címet (amennyiben az eltér a szállítási címtől) ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot (MPL Futárszolgálat/személyes átvétel Budapesten), valamint a fizetési módot (utánvét, banki átutalás).

5.4. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizze le a megrendelés elküldése előtt az adatlapon szereplő adatait.

5.5. A Fogyasztó az adatbeviteli hibákat a "Megrendelés elküldése" gombra kattintás előtt javíthatja. A hibák ekkor teljeskörűen javíthatók.

5.6. Ha a Fogyasztó egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a "Megrendelés elküldése" gombra kell kattintania.

5.7. A fizetés történhet a Szolgáltató 11709088-21452866 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő banki átutalással, vagy utánvéttel készpénzben (az MPL Futárszolgálat futárától történő átvételkor/személyes átvétel esetén Budapesten). Utánvéttel történő fizetés esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. A fizetéssel kapcsolatos információkat a Webáruház a Fizetési információk aloldalon ismerteti.

5.8. A küldemény kézbesítése, szállítása az MPL Futárszolgálat útján történik. A termék szállítási idejét a Webáruház ismerteti a Szállítási információk aloldalon, valamint a visszaigazoló e-mailben.

5.9. Amennyiben a Webáruház technikai okok miatt nem működik, a termékek az info@dogcare.hu e-mail címen a termékek neve és darabszáma, valamint a szállítási és fizetési információk megjelölésével vagy telefonon keresztül rendelhetők meg.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A Szolgáltató köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

6.2. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

6.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

7. Elállás joga, garancia

7.1. A Fogyasztó tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A megrendelő az elállás jogát az áru átvételének napjától gyakorolhatja. A Szolgáltató ebben az esetben köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Fogyasztó viseli. A Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

7.2. Ha a Fogyasztó a termék rendeltetésszerű használatát megkezdte, a Fogyasztót már nem illeti meg az elállási joga.

7.3. A Fogyasztó elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja. A Fogyasztó a nyilatkozatot e-mailben vagy postai úton ajánlott vagy tértivevényes levélben juttathatja el a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.4. pontjában foglalt elérhetőségére.

7.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.4. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.5. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján a visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan, vagy hanyagságból idézte elő.

7.6. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését a Szolgáltató azonnal biztosítja. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. A Szolgáltató utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért nem vállal felelősséget.8. Jótállás

8.1. A Szolgáltató az értékesített termékre jótállást nem vállal tekintettel arra, hogy nem értékesít olyan terméket, amely jogszabály alapján jótállási kötelezettség alá tartozna.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A www.dogcare.hu Webáruház a hét minden napján 0 és 24 óra között áll a Megrendelők rendelkezésére, a feltüntetett időn belül a Fogyasztó bármikor megtekintheti a Webáruház termékeit, valamint rendelést adhat le. A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a honlapon előzőleg legalább 48 órával közzétett tájékoztatásban feltüntetett időintervallumban szüneteltesse a megrendelések teljesítését. A kérdéses intervallumot megelőző megrendeléseket a feltüntetett időpontot követően a Szolgáltató haladéktalanul feldolgozza.

9.2. A Webáruházzal kapcsolatos panasz elektronikusan (e-mail) formájában, az info@dogcare.hu email címen minden nap, 0-24 óra között benyújtható. Szolgáltató vállalja, hogy a panasz beérkezésétől számított három napon belül azt elbírálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

9.3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

9.4. Jelen ÁSZF 2017. július 1-én lépnek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Fogyasztókat. A módosítás időpontját követően a Fogyasztó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.